Szűz Mária mennybemenetele. 

http://image.hotdog.hu/_data/members3/223/456223/images/egijel.jpg


Assissi Szent Ferenc:Mária köszöntő

Üdvözlégy, szent Úrnő,
legszentebb Királyné,
Isten Anyja, Mária!
Te örökké Szűz,
téged a mennyei Atya választott ki,
megáldott szeretett Szent Fiad által
a Vigasztaló Lélekkel,
aki a kegyelem teljessége
és a tökéletes jóság.
Üdvözlégy, Isten palotája,
Üdvözlégy, Isten lakóhelye,
Üdvözlégy, Isten sátora
Üdvözlégy, Isten öltözéke,
Üdvözlégy, te az Úr szolgálóleánya!
Üdvözlégy, Istennek Anyja!

 

 

 

Mária gyermekével

 

 

 

Adj Uram,éber szívet
annak figyelmét semmi kiváncsi gondolat Tőled el ne terelje,
adj nemes szívet,
hogy az semmi hitvány érzelem földre ne teperje,
adj egyenes szívet,
hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse,
maga felé ne hajlítsa,
adj erős szívet,
hogy azt semmi viszontagság meg ne törje,
adj szabad szívet,
hogy azt semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse.
Adj,Uram,Istenem,Téged megismerő értelmet,
Téged kereső buzgalmat,
Téged megtaláló bölcsességet,
add,hogy életem Előtted kedves legyen
állhatatom téged bízvást várjon,
és adj bizodalmat,
mely Téged végtére átkarolhasson.

Aquinói Szent Tamás

 

 

 Ez a szép képet,Honey Jentől kaptam.

Köszönöm.